måndag 12 oktober 2015

Vad är Sapere?

Vad betyder Sapere? 

Ordet Sapere är latin och står för smaka, lukta, att ha smak, uppfatta smak med sina sinnen.
Undervisningsmetoden utvecklades av kemisten Jacques Puisais i Frankrike i början av 1970-talet. Sverige var det första nordiska landet där man började arbeta med Sapere metoden. Till Finland kom Sapere i början av 2000-talet ( makukoulu).
Syftet med Sapere-metoden är 
• att lära känna sina sinnen och sin egen smak
• att träna sin förmåga att uttrycka sig verbalt
• att utvecklas till en medveten konsument
• att våga prova nya produkter och rätter
• att öka variationen i det man äter.
Under Sapere-stunderna leker vi med maten, dvs vi upptäcker råvaror på spännande, lustfyllt och ofta på överraskande sätt! Vi använder alla våra sinnen och pratar om våra sinnesförnimmelser. Samtidigt lär sig barnen nya fakta om råvaran.
Det finns några viktiga regler i Sapere: 
  • alla har rätt i sin sinnesförnimmelse och 
  • ingen måste smaka! (Om man inte vill smaka finns det fyra andra sinnen att upptäcka råvaran med! )

Barn upplever Sapere som en lek och eftersom barn vill vara med i leken, är det väldigt vanligt att även barn som inte vill smaka till en början, plötsligt, utan att de märker det, smakar på en råvara.

Matnyttiga källor till Sapere och övningar i Sapere:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar